ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธานในพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ ครบรอบ ๖๖ ชันษา
กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง
และโครงการจิตอาสา
"ทำความดีด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศล