นายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร 
ผอ.สพม.เขต 6
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม
"การประเมินวิทยฐานะของครูแนวใหม่"
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
และ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เข้ารับการอบรมโดยมี
นายสมชาย  ทองสุทธิ์ 
ผอ.โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

เป็นวิทยากร
7 มิ.ย.2561