นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ
ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียน
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธานให้การต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการศูนย์ธรรมศึกษา