ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2561