หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ได้มาโปรดญาติโยมร่วมกันทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์
13 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ