กิจกรรมพิธีแสดงมุทิตาจิต ร้อยรัก ระลึกพระคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
ในปีการศึกษา 2561 (14 กันยายน 2561)