1 กรกฎาคม 2563
ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
<<<เริ่มต้นปีการศึกษา 2563 >>>

<<<สิ้นสุดปีการศึกษา 2562>>>31 มีนาคม 2563

วิธีการรับประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562


มาตรการป้องกัน COVID 19


เปิดบ้านและนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาวิชาทหารเข้าอบรมโครงการจิตอาสาฯ"เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"

ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการสอบโอเน็ต ม.3

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย(27 ม.ค.2563)

กิจกรรมโครงงานวิชาการ IS (24ม.ค.2563)

กิจกรรมอาร์ตโชว์และการละเล่นสะบ้ารามัญ

กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64


MOU for Education of NEPAL and THAILAND.

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดและเนตรนารี 13-15 ม.ค.2563

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ระดับชั้นม.4
 

กิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและตลาดนัดสินค้ามือสอง(13ธ.ค.2562)

กิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ จ.สมุทรปราการ 7 - 9 ธ.ค.2562>>Click to see Activity

พิธีถวายราชสดุดีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.

 พิธีเปิดสนามสอบนักธรรม(สนามหลวง) ณ ศูนย์ธรรมศึกษาพิเศษรร.วิสุทธิกษัตรี
โดยพระพรหมวิสุทธาจารย์ เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ 29 พ.ย.2562

พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6MOUบันทึกข้อตกลงร่วมกันในความร่วมมือพัฒนาการศึกษา
รร.วิสุทธิกษัตรีและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ (18 พ.ย.2562)

การอบรมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2562

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การอบรมครูในศตวรรษที่21และมุทิตาจิตครูเกษียณ

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2562

การประชุมประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียน
 31 ส.ค.-1 ก.ย.2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.2562

กีฬาคณะสีภายในโรงเรียน(15-16 ส.ค.2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันอาเซียน (8 ส.ค.2562)

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา(2 ส.ค.2562)

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
และการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน สพม.เขต 6
ครั้งที่ 7/2562(23 ก.ค.2562)

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน(8 ก.ค.2562)

พิธีเปิดการเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่(3 ก.ค. 2562)

พิธีทบทวนปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ(1 ก.ค.2562)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.กวีเอกของโลก
(28 มิ.ย. 2562)

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปีการศึกษา 2562
(27 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองของเยาวชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโดยอบจ.สมุทรปราการ(26 มิ.ย.2562)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิ.ย.2562)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(20 มิ.ย.2562)

พิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(13 มิ.ย.2562)

กิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี(3มิ.ย.2562)

กิจกรรมในโครงการ"เรารักสถาบัน"ต้อนรับนักเรียนปีการศึกษา2562

กิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง"ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร"ปีการศึกษา2562

กิจกรรมในโครงการสืบสานประเพณีการละเล่นสะบ้ารามัญ
และประเพณีสงกรานต์พระประแดง(19-21 เมษายน 2562)
<<<เริ่มต้นปีการศึกษา 2562 >>>

<<<สิ้นสุดปีการศึกษา 2561>>>


วันรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มีนาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ
เรื่อง"นโยบายและแนวทางพัฒนาโรงเรียน"
ในการประชุมทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2562 (18-19มี.ค.2562)

กีฬาครูสัมพันธ์"ลุ่มเจ้าพระยาเกม" รร.สมุทรปราการ
วันที่ 8 มีนาคม 2562


กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(24 มี.ต.2562)
21 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโอเน็ต ม.3
ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

การประเมินโรงเรียนแห่งมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ

Pomprakarn Open House 7th
Exhibition&Academic competition
ป้อมปราการร่วมใจ พัฒนาก้าวไกล สู่มาตรฐานสากล

การประเมินนักเรียนคุณธรรมเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

 Red Cross Youth and Scout Camping Jan 17-19
ณ ค่ายสวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี และค่ายลูกเสือเมืองราช จ.ราชบุรี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2562

โครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียน ปีการศึกษา2561

กิจกรรมศิลปะกับศาสตร์แห่งความพอเพียง(ART SHOW 2018)

กิจกรรมต่างๆในโครงการ>>>ย้อนหลัง>>>ปีการศึกษา 2561