.
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนที่นับถือพุทธศาสนา
.
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต"วัยใสหัวใจไร้มลพิษ" (15 มิ.ย.2561)
.
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย.2561)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา(13มิ.ย.2561)
 
การประชุมเรื่องการประเมิน"วิทยฐานะของครูแนวใหม่" (7มิ.ย.2561)
 
พิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปี 2561 (5มิ.ย.2561)

 
กิจกรรมฉลองวันครบรอบ 203ปี นครเขื่อนขันธ์
เดิมชื่อ บาแดง ,ปากลัด ,จังหวัดพระประแดง (2 มิ.ย.2561)

กิจกรรม"หลักสูตรเสริมความรู้ สู่การป้องกัน รู้ทันโลกเอดส์ "
โดย อบจ.สมุทรปราการ(1มิ.ย.2561)

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (28 พ.ค.2561)

รางวัล ENERGY  MIND  AWARD 2017

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี(24-25พ.ค.2561)

กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย อบจ.สมุทรปราการ(25 พ.ค.2561)
 

พิธีการต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ร.ท.ขจรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วัฒนา(17 พ.ค.2561)

<<< เริ่มต้นปีการศึกษา 2561  >>>

สืบสานประเพณีสงกรานต์พระประแดง 20-22เม.ย.2561
<<< สิ้นสุดปีการศึกษา 2560  >>>

กิจกรรมวันรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ
จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30 มี.ค.2561)

กิจกรรมโครงการอบรมและสัมมนาพัฒนาองค์กร
หลักสูตรและคุณภาพทางการศึกษา(22-23 มี.ค.2561)

กิจกรรมโครงการเยาวชนคนดี ณ ค่ายศูนย์เยาวชนดอนมอสโก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  (19-21 มี.ค.2561)

กิจกรรมโครงการกีฬาครูลุ่มเจ้าพระยา สหวิทยาเขตฯ จ.สมุทรปราการ
ณ รร.บางพลีราษฎร์บำรุง (16 มี.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน กลุ่มการงานอาชีพ
13-16 มี.ค.2561
.
กิจกรรมโครงการสอนเสริม GAT แก่นักเรียนชั้นม.5 (26-27 ก.พ.2561)

กิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาดและเนตรนารี (24-26ก.พ.2561)

กิจกรรมสอนเสริมโอเน็ต ม.3 และ ม.6 โดยวิทยากรต่างๆตามโครงการ
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา(15-19 ม.ค.และ 5-9 ก.พ. 2561)

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนตามโครงการเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย
2 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ WISUT OPEN  HOUSE
29 มกราคม 2561 ณ รร.วิสุทธิกษัตรี

กิจกรรมประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน
28 มกราคม 2561

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต6
26 มกราคม 2561 ณ รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561(12 ม.ค.2561)

กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้
และ ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท(เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (7-11 ม.ค.2561)

กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2561

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารวิสุทธิกษัตรี
สนับสนุนโดย ธ.ก.ส.สาขาพระสมุทรเจดีย์ (14 ธ.ค.2560)

โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี(13 ธ.ค.2560)

ิธีถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ (วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
(๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

รางวัลชนะเลิศการประกวด วงดนตรีประจำปี 2560
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง
ปีการศึกษา2560วันที่ 9 พ.ย.2560

กิจกรรมในโครงการต่างๆ >>>ย้อนหลังปีการศึกษา2560