พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (20 มิ.ย.2562)

พิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย.2562)

กิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี(3มิ.ย.2562)

กิจกรรมในโครงการ"เรารักสถาบัน"ต้อนรับนักเรียนปีการศึกษา2562

กิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง"ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร"ปีการศึกษา2562

กิจกรรมในโครงการสืบสานประเพณีการละเล่นสะบ้ารามัญ
และประเพณีสงกรานต์พระประแดง(19-21 เมษายน 2562)
<<<เริ่มต้นปีการศึกษา 2562 >>>

<<<สิ้นสุดปีการศึกษา 2561>>>


วันรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มีนาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ
เรื่อง"นโยบายและแนวทางพัฒนาโรงเรียน"
ในการประชุมทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2562 (18-19มี.ค.2562)

กีฬาครูสัมพันธ์"ลุ่มเจ้าพระยาเกม" รร.สมุทรปราการ
วันที่ 8 มีนาคม 2562


กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(24 มี.ต.2562)
21 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโอเน็ต ม.3
ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

การประเมินโรงเรียนแห่งมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ

Pomprakarn Open House 7th
Exhibition&Academic competition
ป้อมปราการร่วมใจ พัฒนาก้าวไกล สู่มาตรฐานสากล

การประเมินนักเรียนคุณธรรมเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

 Red Cross Youth and Scout Camping Jan 17-19
ณ ค่ายสวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี และค่ายลูกเสือเมืองราช จ.ราชบุรี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2562

โครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียน ปีการศึกษา2561

กิจกรรมศิลปะกับศาสตร์แห่งความพอเพียง(ART SHOW 2018)

กิจกรรมต่างๆในโครงการ>>>ย้อนหลัง>>>ปีการศึกษา 2561