พิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารวิสุทธิกษัตรี
สนับสนุนโดย ธ.ก.ส.สาขาพระสมุทรเจดีย์ (14 ธ.ค.2560)


โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี(13 ธ.ค.2560)ิธีถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ (วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)


พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
(๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

รางวัลชนะเลิศการประกวด วงดนตรีประจำปี 2560
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง
ปีการศึกษา2560วันที่ 9 พ.ย.2560

"ธ สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์"
26 ตุลาคม 2560 (Click)


กิจกรรมจิตอาสาถวายเพื่อพ่อ"ในหลวงรัชกาลที่๙"
โดยผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์ พนักงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2560


กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองและปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
30 กันยายน 2560 สิ้นปีงบประมาณ 2560

ประมวลภาพกิจกรรมส่งท้ายงานเกษียณอายุราชการ 25-28 กันยายน 2560
กิจกรรมนักเรียนแสดงมุทิตาจิตไหว้ผู้อำนวยการ คณะครู-อาจารย์และ
พนักงานที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งให้โอวาท(14 กันยายน 2560)
กิจกรรม"กษิณานุสรณ์" 14กันยายน 2560


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-จิตอาสา นิมนต์พระอาจารย์หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ
ร่วมบุญ"เมตตาธรรมค้ำจุนโลก"แก่ผู้ป่วยเอดส์และผู้ยากไร้ (13 กันยายน 2560)กิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียน
และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเมืองโบราณ(11 กันยายน 2560)

กิจกรรมโครงการอนามัยแก่นักเรียนที่ลงทะเบียน
"ฉีดวัคซีนป้องกันไขัหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่"(11 กันยายน 2560)


กิจกรรมเข้าจังหวะ โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (8 กันยายน 2560)
เพื่อสุขภาพ สามัคคีและสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรม"บูรณาการนิทรรศ" โครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS3) เศรษฐกิจพอเพียง
และตลาดนัดอาชีพ(ในโครงการสุจริต) วันที่ 7 กันยายน 2560


กิจกรรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด โดย อบจ.สมุทรปราการ
จัด ณ หอประชุม รร.วิสุทธิกษัตรี วันที่ 6 กันยายน 2560


กิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้น ม.3และม.6 วันที่ 23 สิงหาคม 2560

การประชุมทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ"พลเมืองดี วินัยเด่น Star Stems(SBL) ณ รร.ราชประชาสมาสัยฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2560


กิจกรรมกีฬาภายในของคณะสีต่างๆ
จัดในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและนิทรรศการงานอาเซียน
จัดในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 
การติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.สมุทรปราการ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุม รร.วิสุทธิกษัตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2560พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
นายปราโมทย์  คชเสนีย์
ได้รับรางวัล
MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่น ประเภทบุคคล  สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ( 26 มิถุนายน 2560)

มอบโดย นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย จัดในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (
8 ก.ค.2482) จัดในวันที่ 7กรกฎาคม 2560

กิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม


กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน 2560

  

 

ทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา (21 มิถุนายน 2560)

 

โครงการหนึ่งทหาร-หนึ่งตำรวจ-หนึ่งอำเภอ-หนึ่งโรงเรียน
ป้องกันเยาวชนห่างจากสารเสพติด วันที่
20 มิถุนายน 2560

 
วันไหวัครูประจำปี
วันที่ 15 มิ.ย.2560

http://www.wisut.ac.th/2560/ชุมนุมยุวกาชาด/File011.jpg
งานชุมนุมยุวกาชาด ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 - 10 มืถุนายน พ.ศ.2560
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร

http://www.wisut.ac.th/2560/กิจกรรมออกกำลังกาย/ภาพออกกำลังกาย1.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/กิจกรรมออกกำลังกาย/ภาพออกกำลังกาย2.jpg

กิจกรรม ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ
นำโดยผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ พาคณะครูออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/รางวัลความสามารถนาฏศิลป์/รับรางวัล1.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/รางวัลความสามารถนาฏศิลป์/รับรางวัล2.jpg

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
          ด.ญ.บุษกร สัญสำราญ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย
ระดับประเทศของสพฐ. โดยมีท่าน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพการอบรมการพัฒนาสถานศึกษา/อบรมการพัฒนาสถานศึกษา1.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพการอบรมการพัฒนาสถานศึกษา/อบรมการพัฒนาสถานศึกษา2.jpg

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดอบรมก่อนเปิดเรียน
วันที่ 8-9 พ.ค. 2560 ผอ.สมยศ พุทธนิมนต์ จัดการอบรมเรื่อง สถานศึกษา สู่ Thailand 4.0 โดยเชิญ
ดร.วัชระธรรม จอมสืบ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6
เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนให้กับคณะครูของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพปฐมนิเทศ/ปฐมนิเทศ601.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพปฐมนิเทศ/ปฐมนิเทศ602.jpg

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
          ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ เป็นประธานในงานปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ปีการศึกษา2560 ณ หอประชุม ชนิกา เทศดนตรี เมื่อ 4 พ.ค. 2560

http://www.wisut.ac.th/icon&banner/title59.jpg

ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ และรองผู้อำนวยการกนกพร ดวงยิหวา ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนม.ต้น ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อ 22 มกราคม 2560 ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

http://www.wisut.ac.th/2560/แสดงความยินดี/3333.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/แสดงความยินดี/1111.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/แสดงความยินดี/2222.jpg

ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ และรองผู้อำนวยการกนกพร ดวงยิหวา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวนกว่า 50 คน ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐบาล
และ นางสาวธนวรรณ ปุณณะภูมิ จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเข้าศึกษาต่อปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.wisut.ac.th/2560/เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี%202560/DSC_6184.JPG

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันทืี่ 15 ก.พ. 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/%20ศึกษาดูงาน/DSC_5861.JPG

ศึกษาดูงาน
รองฯ กนกพร ดวงยิหวา นำหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และคณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศึกษาดูงาน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์์ 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/ยุวกาชาด/ยุวกาชาด/aaa1.jpg

พิธีเปิดวันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2560
ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ นำคณะนักเรียน และครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดการแสดงพิธีเปิดวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2560 ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/รับรางวัล/รับรางวัล/aaa2.jpg

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับรางวัล
ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ รับรางวัลโรงเรียนลดการใช้พลังงานในสถานศึกษา และรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช

http://www.wisut.ac.th/2560/ป้อมปราการนิทรรศ%20ปีการศึกษา%202559/DSC_0001.JPG
ป้อมปราการนิทรรศ 2559
โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจ
25 ม.ค.2560

http://www.wisut.ac.th/2560/พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา%20ปี%202560/DSC_4728.JPG

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 20 ม.ค. 2560
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำโดยผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานเพียงพอต่อการเรียนการสอน

http://www.wisut.ac.th/2560/ART%20SHOW/DSC_0033.JPG
กิจกรรม ART SHOW ปีการศึกษา 2559
วันที่ 17 ม.ค. 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/ค่ายวิทยาศาสตร์%20สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน/DSC_0046.JPG
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
14 - 16 ม.ค.2560

http://www.wisut.ac.th/2560/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ%20ปี%202560/DSC_0063.JPG
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13 ม.ค. 2560