<<< สิ้นสุดปีการศึกษา 2560  >>>

กิจกรรมวันรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ
จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30 มี.ค.2561)

กิจกรรมโครงการอบรมและสัมมนาพัฒนาองค์กร
หลักสูตรและคุณภาพทางการศึกษา(22-23 มี.ค.2561)

กิจกรรมโครงการเยาวชนคนดี ณ ค่ายศูนย์เยาวชนดอนมอสโก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  (19-21 มี.ค.2561)

กิจกรรมโครงการกีฬาครูลุ่มเจ้าพระยา สหวิทยาเขตฯ จ.สมุทรปราการ
ณ รร.บางพลีราษฎร์บำรุง (16 มี.ค. 2561)


กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน กลุ่มการงานอาชีพ
13-16 มี.ค.2561
.
กิจกรรมโครงการสอนเสริม GAT แก่นักเรียนชั้นม.5 (26-27 ก.พ.2561)

กิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาดและเนตรนารี (24-26ก.พ.2561)


กิจกรรมสอนเสริมโอเน็ต ม.3 และ ม.6 โดยวิทยากรต่างๆตามโครงการ
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา(15-19 ม.ค.และ 5-9 ก.พ. 2561)


กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนตามโครงการเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย
2 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ WISUT OPEN  HOUSE
29 มกราคม 2561 ณ รร.วิสุทธิกษัตรี

กิจกรรมประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน
28 มกราคม 2561

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต6
26 มกราคม 2561 ณ รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561(12 ม.ค.2561)

กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้
และ ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท(เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (7-11 ม.ค.2561)


กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2561


กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนและการประชุมลงนาม
บันทึกความร่วมมือในเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา


วิสุทธิทธิกษัตรีเป็นโรงเรียนต้นแบบ
Aerospace smart School ภาคกลาง


พิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารวิสุทธิกษัตรี
สนับสนุนโดย ธ.ก.ส.สาขาพระสมุทรเจดีย์ (14 ธ.ค.2560)


โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี(13 ธ.ค.2560)ิธีถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ (วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)


พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
(๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

รางวัลชนะเลิศการประกวด วงดนตรีประจำปี 2560
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง
ปีการศึกษา2560วันที่ 9 พ.ย.2560

"ธ สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์"
26 ตุลาคม 2560 (Click)


กิจกรรมจิตอาสาถวายเพื่อพ่อ"ในหลวงรัชกาลที่๙"
โดยผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์ พนักงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2560


กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองและปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
30 กันยายน 2560 สิ้นปีงบประมาณ 2560

ประมวลภาพกิจกรรมส่งท้ายงานเกษียณอายุราชการ 25-28 กันยายน 2560
กิจกรรมนักเรียนแสดงมุทิตาจิตไหว้ผู้อำนวยการ คณะครู-อาจารย์และ
พนักงานที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งให้โอวาท(14 กันยายน 2560)
กิจกรรม"กษิณานุสรณ์" 14กันยายน 2560


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-จิตอาสา นิมนต์พระอาจารย์หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ
ร่วมบุญ"เมตตาธรรมค้ำจุนโลก"แก่ผู้ป่วยเอดส์และผู้ยากไร้ (13 กันยายน 2560)กิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียน
และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเมืองโบราณ(11 กันยายน 2560)

กิจกรรมโครงการอนามัยแก่นักเรียนที่ลงทะเบียน
"ฉีดวัคซีนป้องกันไขัหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่"(11 กันยายน 2560)


กิจกรรมเข้าจังหวะ โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (8 กันยายน 2560)
เพื่อสุขภาพ สามัคคีและสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรม"บูรณาการนิทรรศ" โครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS3) เศรษฐกิจพอเพียง
และตลาดนัดอาชีพ(ในโครงการสุจริต) วันที่ 7 กันยายน 2560


กิจกรรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด โดย อบจ.สมุทรปราการ
จัด ณ หอประชุม รร.วิสุทธิกษัตรี วันที่ 6 กันยายน 2560


กิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้น ม.3และม.6 วันที่ 23 สิงหาคม 2560

การประชุมทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ"พลเมืองดี วินัยเด่น Star Stems(SBL) ณ รร.ราชประชาสมาสัยฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2560


กิจกรรมกีฬาภายในของคณะสีต่างๆ
จัดในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและนิทรรศการงานอาเซียน
จัดในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 
การติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.สมุทรปราการ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุม รร.วิสุทธิกษัตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2560พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
นายปราโมทย์  คชเสนีย์
ได้รับรางวัล
MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
ผลงานดีเด่น ประเภทบุคคล  สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ( 26 มิถุนายน 2560)

มอบโดย นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย จัดในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (
8 ก.ค.2482) จัดในวันที่ 7กรกฎาคม 2560

กิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม


กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน 2560

  

 

ทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา (21 มิถุนายน 2560)

 

โครงการหนึ่งทหาร-หนึ่งตำรวจ-หนึ่งอำเภอ-หนึ่งโรงเรียน
ป้องกันเยาวชนห่างจากสารเสพติด วันที่
20 มิถุนายน 2560

 
วันไหวัครูประจำปี
วันที่ 15 มิ.ย.2560

http://www.wisut.ac.th/2560/ชุมนุมยุวกาชาด/File011.jpg
งานชุมนุมยุวกาชาด ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
วันที่
7 - 10 มืถุนายน พ.ศ.2560
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร

http://www.wisut.ac.th/2560/กิจกรรมออกกำลังกาย/ภาพออกกำลังกาย1.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/กิจกรรมออกกำลังกาย/ภาพออกกำลังกาย2.jpg

กิจกรรม ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ
นำโดยผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ พาคณะครูออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/รางวัลความสามารถนาฏศิลป์/รับรางวัล1.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/รางวัลความสามารถนาฏศิลป์/รับรางวัล2.jpg

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
          ด.ญ.บุษกร สัญสำราญ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย
ระดับประเทศของสพฐ. โดยมีท่าน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพการอบรมการพัฒนาสถานศึกษา/อบรมการพัฒนาสถานศึกษา1.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพการอบรมการพัฒนาสถานศึกษา/อบรมการพัฒนาสถานศึกษา2.jpg

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดอบรมก่อนเปิดเรียน
วันที่ 8-9 พ.ค. 2560 ผอ.สมยศ พุทธนิมนต์ จัดการอบรมเรื่อง สถานศึกษา สู่ Thailand 4.0 โดยเชิญ
ดร.วัชระธรรม จอมสืบ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6
เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนให้กับคณะครูของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพปฐมนิเทศ/ปฐมนิเทศ601.jpg

http://www.wisut.ac.th/2560/ภาพปฐมนิเทศ/ปฐมนิเทศ602.jpg

รงเรียนวิสุทธิกษัตรี ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
          ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ เป็นประธานในงานปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ปีการศึกษา2560 ณ หอประชุม ชนิกา เทศดนตรี เมื่อ 4 พ.ค. 2560