<<<สิ้นสุดปีการศึกษา 2561>>>  
 
วันรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มีนาคม 2562
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ
เรื่อง"นโยบายและแนวทางพัฒนาโรงเรียน"
ในการประชุมทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2562 (18-19มี.ค.2562)
 
 
กีฬาครูสัมพันธ์"ลุ่มเจ้าพระยาเกม" รร.สมุทรปราการ
วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
 


กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(24 มี.ต.2562)
21 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโอเน็ต ม.3
ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
การประเมินโรงเรียนแห่งมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ
 
 
Pomprakarn Open House 7th
Exhibition&Academic competition
ป้อมปราการร่วมใจ พัฒนาก้าวไกล สู่มาตรฐานสากล
 
 
การประเมินนักเรียนคุณธรรมเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
 
 
 Red Cross Youth and Scout Camping Jan 17-19
ณ ค่ายสวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี และค่ายลูกเสือเมืองราช จ.ราชบุรี
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2562
 
 
โครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียน ปีการศึกษา2561
 
 
กิจกรรมศิลปะกับศาสตร์แห่งความพอเพียง(ART SHOW 2018)
 
 
 
 
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2562
 
 
พิธีถวายราชสดุดีและเทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.
 
 
โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในความร่วมมือพัฒนาการศึกษา
ระหว่างรร.วิสุทธิกษัตรีและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ (3 ธ.ค.2561)
 
 
 พิธีเปิดสนามสอบนักธรรม(สนามหลวง) ณ ศูนย์ธรรมศึกษาพิเศษรร.วิสุทธิกษัตรี
โดยพระพรหมวิสุทธาจารย์ เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ 29 พ.ย.2561
 
 
 พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(มหาธีรราชเจ้า)
โอกาสคล้ายวันสวรรคต 25 พ.ย.ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย
 
 
โครงการอบรม Google App พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
Thailand 4.0
 
  เริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (1 พฤศจิกายน 2561)
เริ่มปีงบประมาณ 2562
 
 
เหล่าปวงชนชาวไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้(13 ต.ค.2561)
 
 
การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสหวิทยาเขตป้อมปราการ
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายของสพม.เขต๖(25 ก.ย.2561)
 
 
การอบรมบุคลากรโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เรื่อง การจัดทำภาพยนตร์สั้นคุณธรรม จริยคุณผู้บริหาร(24 ก.ย.2561)
 
 
กิจกรรมมุทิตาจิตร้อยรักระลึกพระคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
ในปีการศึกษา 2561

 
 
หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ มาโปรดญาติโยมร่วมกันทำบุญ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ (13 กันยายน 2561)
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
ปีการศึกษา 2561 โดย อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ (11 กันยายน 2561)
 
 
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขพลานามัย
 
 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
ปีการศึกษา 2561 โดย อบจ.สมุทรปราการ (7กันยายน 2561)
 
     
 
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีวินัยบำเพ็ญประโยชน์
ปีการศึกษา2561(5 กันยายน 2561)
 
   
โครงการค่ายผู้นำนักเรียน เก่งและดี To Be Number One
(3-4 กันยายน 2561)
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
(23-24 สิงหาคม 2561)
 
 
นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 สิงหาคม 2561)
 
 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ
ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียน
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธานให้การต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการศูนย์ธรรมศึกษา
 
 
 
พิธีถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

 
 
กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) ปีการศึกษา 2561
 
 
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์แผนศิลปกรรม โดยเชิญ
อาจารย์ไพฑูรย์  เข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบพิธี 9 ส.ค.2561

 
 
กิจกรรมความเป็นไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติ(29 ก.ค.)
 
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา(27-28ก.ค.)
 
   

   

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ (28 ก.ค.)และจิตอาสา"ทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
  .
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 8 ก.ค.2482
(6 ก.ค.2561)
 
  .
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กองลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
 
  .
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก
 
  .
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561(24 มิ.ย.2561)
 
  .
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนที่นับถือพุทธศาสนา
 
  .
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต"วัยใสหัวใจไร้มลพิษ" (15 มิ.ย.2561)
 
  .
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย.2561)
 
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา(13มิ.ย.2561)
 
   
การประชุมเรื่องการประเมิน"วิทยฐานะของครูแนวใหม่" (7มิ.ย.2561)
 
   
พิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปี 2561 (5มิ.ย.2561)
 
 
 

กิจกรรมฉลองวันครบรอบ 203ปี นครเขื่อนขันธ์
เดิมชื่อ บาแดง ,ปากลัด ,จังหวัดพระประแดง (2 มิ.ย.2561)
 
 
กิจกรรม"หลักสูตรเสริมความรู้ สู่การป้องกัน รู้ทันโลกเอดส์ "
โดย อบจ.สมุทรปราการ(1มิ.ย.2561)
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (28 พ.ค.2561)
 
 
รางวัล ENERGY  MIND  AWARD 2017
 
 
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี(24-25พ.ค.2561)
 
 
กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย อบจ.สมุทรปราการ(25 พ.ค.2561)
 
     
 
พิธีการต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ร.ท.ขจรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วัฒนา(17 พ.ค.2561)

<<< เริ่มต้นปีการศึกษา 2561  >>>
 
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์พระประแดง 20-22เม.ย.2561
 
 
กิจกรรมในโครงการต่างๆ >>>ย้อนหลังปีการศึกษา2560