กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและนิทรรศการงานอาเซียน จัดในวันที่ 11 สิงหาคม 2560