กิจกรรมค่ายยุวกาชาดและเนตรนารี
ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  71 ถ.ทรงเมือง  ต.ตลาด  อ.พระประแดง    จ.สมุทรปราการ โทร.024625428  FAX.024633439
โครงการอบรมครูยุวกาชาด ลูกเสือและเนตรนารี (BTC & ATC)