Wisutthikasatree School ::
News:: เรียนเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ"พลเมืองดี วินัยเด่น" Star Stems(SBL) ณ รร.ราชประชาสมาสัยฯ วันที่ 19 ส.ค.ศกนี้
News:: นักเรียนทุกคนร่วมทำกิจกรรมกีฬาภายในตามคณะสีโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 17-18 สิงหาคมศกนี้
News:: ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบทุนการศึกษานักเรียนและชมนิทรรศการงานอาเซียน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลาราชการ
News:: ผู้อำนวยการขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านประชุมพร้อมกันและรับผลการเรียนของนักเรียนวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคมศกนี้
News:: พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2560)
News:: ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00น.
News:: วันสอบระหว่างภาค ม.ต้น วันที่ 13,17 ก.ค.
ม.ปลาย สอบวันที่ 12,14,18 ก.ค.2560

News::

ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลาราชการ
News:: กิจกรรมรำลึกวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน 2560
News:: โรงเรียนกำหนดพิธีวันไหว้ครูวันที่ 15 มิถุนายน 2560