นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทินรายเดือน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลด ห้องงานวิจัย หัองเรียนพิเศษ งานทะเบียน-วัดผล

เขียนข่าว
อัพโหลด
FaceBook
โชว์รูม ห้องเว็บไซท์ ห้องศูนย์บริการ
 Blog
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  71 ถ.ทรงเมือง  ต.ตลาด  อ.พระประแดง    จ.สมุทรปราการ โทร.024625428  FAX.024633439 ; mail@wisut.ac.th BRAND 4.0 โครงการฝึกอาชีพ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
Home Page