นายสมยศ  พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทินรายเดือน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน
ห้องวิชาการ ห้องงานวิจัย หัองเรียนพิเศษ BRAND 4.0

เขียนข่าว
อัพโหลด
FaceBook Wisut
โชว์รูม ห้องเว็บไซท์ ห้องศูนย์บริการ
Wisut Blog
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  71 ถ.ทรงเมือง  ต.ตลาด  อ.พระประแดง    จ.สมุทรปราการ โทร.024625428  FAX.024633439 ; mail@wisut.ac.th