โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.024625428 ...........Wisutthikasattree School Prapradang samutprakarn Thailand.
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม.6 สทศ. ศูุนย์ปฏิบัติการ GPA คุรุสภา กบข

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
 
 
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การแสดงศิลปวัฒนธรรมการขับร้อง "ดิเกฮูลู"
ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557การจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557พิธีเปิดการเรียนการสอนและรับประกาศนียบัตร
ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ 10 มิถุนายน 2557


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาลุ่มเจ้าพระยา
วันที่ 7 มีนาคม 2557


ให้ความรู้เรื่องการจราจรกับนักเรียนชั้น ม.1
ณ อาคารอเนกประสงค์
17 ธันวาคม 2556
ติว GAT-PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุมเทศบาลลัดหลวง


คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 กล่าวอำลา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
 
นายสมยศ พุทธนิมนต์
 
 
 
ค้นหาโดย Google
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ถ.ทรงเมือง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
wisut53@gmail.com