โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.024625428 ...........Wisutthikasattree School Prapradang samutprakarn Thailand.
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม.6 สทศ. ศูุนย์ปฏิบัติการ GPA คุรุสภา กบข

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
 
 
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


ให้ความรู้เรื่องการจราจรกับนักเรียนชั้น ม.1
ณ อาคารอเนกประสงค์
17 ธันวาคม 2556
ติว GAT-PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุมเทศบาลลัดหลวง


คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 กล่าวอำลา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
 
นายสมยศ พุทธนิมนต์
 
 
 
ค้นหาโดย Google
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ถ.ทรงเมือง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
wisut53@gmail.com