โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.024625428 ...........Wisutthikasattree School Prapradang samutprakarn Thailand.
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม.6 สทศ. ศูุนย์ปฏิบัติการ GPA คุรุสภา กบข

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
 
 
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

สารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเมินโรงเรียนโดย สพม.6
9 กรกฎาคม 2558


วันสถาปนาโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2558

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2558


การอบรมพัฒนาบุคลากร
สหวิทยาเขตป้อมปราการ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ
29 มิถุนายน 2558


ส่งรองฯประภาส กรุดพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ โรงเรียนหนองไม้แก่น

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดชั้น ม.1
24 มิถุนายน 2558


เลือกตั้งประธานคณะสี ปีการศึกษา 2558
12 มิถุนายน 2558


ทหารพบนักเรียน
12 มิถุนายน 2558

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
11 มิถุนายน 2558


พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
9 มิถุนายน 2558

ทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา
29 พฤษภาคม 2558


To be number 1ต่อต้านยาเสพติด
29 พฤษภาคม 2558

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
27 พฤษภาคม 2558ผู้อำนวยการฯประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามผลการเรียน
25 พฤษภาคม 2558


คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2558
18 พฤษภาคม 2558


ตำรวจพบนักเรียนตามโครงการ
1 สถานีตำรวจ 1 โรงเรียน
11 พฤษภาคม 2558


ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6
10 พฤษภาคม 2558รองผู้อำนวยการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
19 เมษายน 2558

สงกรานต์พระประแดง
19 เมษายน 2558


มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
9 เมษายน 2558


กีฬา "ลุ่มเจ้าพระยา"
วันที่ 12 มีนาคม 2558


แสดงความยินดี รอง ผ.อ.ที่สอบได้เป็นผู้บริหาร
คุณครูสำเร็จการศึกษาปริญญาโท และต้อนรับครูช่วยสอน
วันที่ 9 มีนาคม 2558

ต้อนรับคณะอาจารย์จากญี่ปุ่น
วันที่ 6 มีนาคม 2558


ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์ รับรางวัล
"ผู้นำพุทธโลก"ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 5 มีนาคม 2558

การอบรม "World Class Standard"
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558


มอบของที่ระลึกครูฝึกสอน
และมอบเกียรติบัตรนักเรียน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558


วัฒนาบริหารธุรกิจ มอบเกี่ยรติบัตร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558


เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ทอดผ้าป่าการศึกษา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

คุณครู สายฝน ชัยกาศ
วันที่ 30 มกราคม 2558


มอบเกียรติบัตร
วันที่ 23 มกราคม 2558


อบรม "การปรองดองสมานฉันท์"
วันที่ 23 มกราคม 2558


จิตอาสา
วันที่ 23 มกราคม 2558


อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ"
วันที่ 23 มกราคม 2558

งาน "ป้อมปราการนิทรรศน์"
วันที่ 21 มกราคม 2558


งานแนะแนว และวันอาชีพอิสระ
วันที่ 21 มกราคม 2558


ร่วมงานวันครู อิมพีเรียล สำโรง
วันที่ 16 มกราคม 2558แนะแนวการศึกษาต่อ
วันที่ 14 มกราคม 2558

มอบเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี"
วันที่ 11 มกราคม 2558


งานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 9 มกราคม 2558

งานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 9 มกราคม 2558


ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 9 มกราคม 2558


มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด
และกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันที่ 19 ธันวาคม 2557


ร่วมงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานวันพ่อแห่งชาติ อำเภอพระประแดง
วันที่ 5 ธันวาคม 2557พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และ งานวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ทำบุญตักบาตร เดือนธันวาคม
วันที่ 3 ธันวาคม 2557


ทาโรแนะแนวการศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2557

โครงการอ่านหนังสือทุกวันจันทร์
วันที่ 1 ธันวาคม 2557


มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ประเมินครูสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557


พิธีถวายราชสดุดี วันลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

นางสาวพัสตราภรณ์ ไกรรัฐกร
ศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557


การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

ทรูปลูกปัญญา มอบสื่อการเรียนการสอน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557


ผู้อำนวยการสมยศ พุทธนิมนต์
ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557การแสดงศิลปวัฒนธรรมการขับร้อง "ดิเกฮูลู"
ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557การจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557พิธีเปิดการเรียนการสอนและรับประกาศนียบัตร
ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ 10 มิถุนายน 2557


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาลุ่มเจ้าพระยา
วันที่ 7 มีนาคม 2557


ให้ความรู้เรื่องการจราจรกับนักเรียนชั้น ม.1
ณ อาคารอเนกประสงค์
17 ธันวาคม 2556
ติว GAT-PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุมเทศบาลลัดหลวง


คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 กล่าวอำลา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
 
นายสมยศ พุทธนิมนต์
 
 
 
ค้นหาโดย Google
 
 
 
 
   
วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ถ.ทรงเมือง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
wisut53@gmail.com