ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2และ 3 สอบวันที่ 16 และ 18 กรกฎาคม 2567  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5และ 6 สอบวันที่ 16 ,18 และ 19 กรกฎาคม 2567

อ่านรายละเอียด
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 🎉
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพรปวีณ์ ตันตินิวยงค์กุล นักเรียนชั้น ม.2/3
📍ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับประเทศ)
นางสาวกฤษณา ทองปุ่น นักเรียนชั้น ม.5/4
📍ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ)
ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ‘‘เสนาะสารกานท์กวิน เทิดองค์วิศิษฏศิลปิน ปิ่นปราชญ์ภาษาไทย‘’ 🎉🎊👏
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก 🎉
Click me!

ติดต่อโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
71 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เบอร์โทร ติดต่อ

02-8185270 ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02-8185271 กลุ่มบริหารงานบุคคล
และ กลุ่มบริหารงบประมาณ
02-8185273 กลุ่มบริหารวิชาการ + ทะเบียนวัดผล
02-8185274 กลุ่มบริหารทั่วไป
02-8185262 ห้องพยาบาล

E-mail

[email protected]